Ocak 2005, Cilt 4, Sayı 1  
   

 

January 2005, Vol. 4, Issue 1

 

Editörden   
Prof. Dr. Petek Aşkar[
[ .htm


Makaleler
 

Ali Rıza Erdem, pp.1-6 [.pdf ]
Öğrenmede Etkili Yollar: Öğrenme Stratejileri ve Öğretimi

İlbilge Dökme, pp.7-17[.pdf ]
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Kitabının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Değerlendirilmesi

Yaşar Ersoy & A. Kürşat Erbaş, pp.18-39 [.pdf ]
Kassel Projesi Cebir Testinde Bir Grup Türk Öğrencinin Genel Başarısı ve Öğrenme Güçlükleri

Süleyman Yaman & Necati Yalçın, pp.42-52 [.pdf ]
Fen Bilgisi Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Yaratıcı Düşünme Becerisine Etkisi

Mehtap Çakan, pp.53-61 [.pdf ]
Bilişsel Stiller ile Yabancı Dil Başarısı Arasındaki İlişki: 8. Sınıf Fransızca Örneği

Bülent Güven & İlhan Karataş, pp.62-72 [.pdf ]
Dinamik Geometri Yazılımı Cabri ile Oluşturmacı Öğrenme Ortamı Tasarımı: Bir model,

Ahmet Ş. Özdemir & Orhan Çanakçı, pp.73-80 [.pdf ]
Okul Deneyimi I Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretim-Öğrenme Kavramlarına ve Öğretmen-Öğrenci Rollerine Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri

 


Kitap İnceleme

Miraç Aydın
Fen Eğitimine Yeni Bir Bakış:Fen-Teknoloji-Toplum
[.pdf ]

Feda Öner
Fizik IV/Modern Fizik
[.pdf ]