Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 4 (2019) 10 Tabanındaki Herhangi bir Doğal Sayının Karesini ve Karekökünü Hesaplama Abstract   PDF (Türkçe)
Muhammet Faysal Akın
 
Vol 18, No 1 (2019) 1-8. Sınıf Kesirler, Kesirlerle işlemler ve Ondalık Gösterim Alt Öğrenme Alanlarına Ait Kazanımların Revize Edilmiş Bloom Taksonomisi’ne Göre Analizi Abstract   PDF (Türkçe)
Kemal Altıparmak, Ersin Palabıyık
 
Vol 15, No 4 (2016) 2011-LYS Coğrafya Sorularının Madde Güçlüğü ve Kavram Yanılgısı Yönünden Analizi Abstract   PDF (Türkçe)
Caner Aladağ, Yasin Duran
 
Vol 17, No 2 (2018) 2017 İlkokul Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Halil Taş, Kasım Kıroğlu
 
Vol 13, No 4 (2014) 2-8. Sınıf Öğrencilerinin Simetri Kavramını Anlamaya Yönelik Düşünme Yaklaşımlarının İncelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Abdullah KAPLAN, Mesut ÖZTÜRK
 
Vol 15, No 2 (2016) 4+4+4 Eğitim Sisteminin Beşinci Sınıf Öğrencilerine Yansıması: Öğretmen Görüşleri Abstract   PDF (Türkçe)
Emine Gül Özenç, Zeynel Ersin Özcan, Feramuz Güçlü, Ebru Keser Güney
 
Vol 13, No 2 (2014) 4+4+4 Kesintili Zorunlu Eğitim Sisteminin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri Doğrultusunda Değerlendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Soner Doğan, Selçuk Beşir Demir, Mehmet Ali Pınar
 
Vol 17, No 2 (2018) 4-5-6- 7. ve 8. sınıf öğrencileri için mühendislik bilgi düzeyi ölçeği Abstract   PDF (Türkçe)
Ganime Aydın, Mehpare Saka, Selcen Guzey
 
Vol 15, No 1 (2016) 48-60 Aylık Çocukların Öğretmen Kavramına Yönelik Algılarının Çizimler Aracılığıyla İncelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Berat Ahi, Mehmet Akif Cingi, Abdullah Oğuzhan Kıldan
 
Vol 14, No 4 (2015) 5., 6. ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Aritmetik Sözel Problemleri Çözme Sürecinin İncelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Derya Çelik, Duygu Taşkın
 
Vol 16, No 3 (2017) 5. Sınıf Öğrencilerinin ‘Besinleri Tanıyalım’ Konusundaki Kavramsal Anlamalarına Bağlam Temelli Yaklaşımın Etkisi Abstract   PDF (Türkçe)
Fethiye Karslı, Ülkü Saka
 
Vol 13, No 3 (2014) 5E Öğrenme Modeli’ne Göre Düzenlenmiş Eğitim Durumlarının Betimlenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Cemal Bıyıklı, Esed Yağcı
 
Vol 17, No 3 (2018) 60-66 Aylık Çocukların İlkokul 1.Sınıfa Başlaması Uygulamasına İlişkin Öğretmen ve Veli Görüşlerinin İncelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Serkan Demir, Elif Üstün
 
Year: 2011 Volume: 10 Number: 2 61-72 Aylık Türk Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerine Destekleyici Eğitim Programlarının Etkisinin İncelenmesi Details   PDF (Türkçe)
Maide Orçan and Adalet Kandır
 
Vol 15, No 4 (2016) 7. Sınıf Matematik Ders Kitaplarında Dönüşüm Geometrisi İşlenişinin Öğretim Programları Açısından Değerlendirilmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Safure Bulut, Burçak Boz, Fatma Derya Yavuz
 
Cilt 14, Sayı 2 (2015) 7. Sınıf matematik öğretmen kılavuz kitabının matematikve fen derslerinin ilişkilendirilmesi açısından incelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Betül YENİTERZİ, Mine IŞIKSAL
 
Vol 17, No 2 (2018) 7. Sınıf Türkçe Dersinde Ayrılıp Birleşme Tekniği (Jigsaw) Kullanımının Öğrencilerin Tutum, Erişi, Öz-Düzenleme Becerileri ve Bilginin Kalıcılığına Etkisi Abstract   PDF (Türkçe)
Burcu Dönmez, Kerim Gündoğdu
 
Vol 15, No 1 (2016) 8. Sınıf Öğrencilerinin Cisimleri Görsel Tanıma Ve Tanımlamaları: Cisim İmgeleri Abstract   PDF (Türkçe)
Elif Türnüklü, Ayşe Simge Ergin
 
Vol 13, No 4 (2014) 8. Sınıf Öğrencilerinin Örneklem Kavramına Yönelik İstatistiksel Okuryazarlık Seviyelerinin Belirlenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Timur KOPARAN, Bülent GÜVEN
 
Vol 17, No 3 (2018) 8. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Destan Türünün Öğretimi Açısından İncelenmesi Abstract   PDF (Türkçe)
Sevtap Yazar
 
Year: 2008 Volume: 7 Number: 3 8.Sınıf Denklemler Konusunun Matematik Tarihi Kullanılarak Öğretimi Details   PDF (Türkçe)
Suphi Önder Bütüner
 
Vol 15, No 1 (2016) 8.Sınıf Doğal Süreçler Ünitesi İçin Hazırlanan BDÖ Yazılımı ve Akademik Başarıya Etkisi Abstract   PDF (Türkçe)
Esma Buluş Kırıkkaya, Funda Dağ, Levent Durdu, Serpil Gerdan
 
Year: 2013 Volume: 12 Number: 2 A Comparison of Knowledge Levels of Students with and without Intellectual Disabilities about Astronomy Concepts Abstract   PDF (Türkçe)
Gamze Kaplan, İlknur Çifci Tekinarslan
 
Vol 19, No 3 (2020) A Case Study on Social-Emotional Problems in Gifted Children Abstract   PDF
Desen Yalım Yaman, Aslı Bugay Sökmez
 
Year: 2010 Volume: 9 Number: 2 A Case Study on the Graduate Students' Multiple Intelligence Types Details   PDF (Türkçe)
Gönül Güneş, Tuba Gökçek
 
Year: 2011 Volume: 10 Number: 1 A Comparative Study into Early Learning Skills of Five-Six-Year Old Children and Their Social Adaptation Skills Details   PDF (Türkçe)
Adalet Kandır, Maide Orçan
 
Year: 2009 Volume: 8 Number: 3 A Comparative Analysis of The Effect of Dunn And Dunn Learning Styles Model and Traditional Teaching Method on 6th Grade Students' Achievement Levels And Attitudes İn Science Education Lesson Details   PDF (Türkçe)
Orçun Bozkurt, Mustafa Aydoğdu
 
Year: 2011 Volume: 10 Number: 2 A Comparison between Practical Training Programs in Teacher Education in Turkey, Germany and France Details   PDF (Türkçe)
Selçuk Uygun, Gürkan Ergen, İbrahim Hakkı Öztürk
 
Year: 2009 Volume: 8 Number: 2 A Comparison of Biology TeacherEducation Programs in Germany, England and Turkey  Details   PDF (Türkçe)
Hülya Delibaş, Cem Babadoğan, pp.556-566
 
Year: 2010 Volume: 9 Number: 1 A Comparison of Differential Scoring Methods For Multiple Choice Tests in Terms of Classical Test and Item Response Theories Details   PDF (Türkçe)
Göksu Gözen Çıtak
 
Year: 2012 Volume: 11 Number: 4 A Comparison of Physical Events Learning Area Acquisitions in Primary School Science and Technology Curriculum and Physics Curriculum Acquisitions in Terms of Scientific Literacy Details   PDF (Türkçe)
Ferat Yılmaz, Meral Öner Sünkür, Mustafa İlhan, pp.915-926
 
Year: 2012 Volume: 11 Number: 3 A Comparison of Preschool Teacher Training Programs in the UK, Germany, France, Italy, Russia and Turkey Details   PDF (Türkçe)
Adnan Küçükoğlu, Emine Kızıltaş
 
Year: 2010 Volume: 9 Number: 1 A comparison of primary school teachers and special primary school teachers' job satisfaction levels Details   PDF (Türkçe)
İlhan Günbayı  and Durak Toprak
 
Year: 2010 Volume: 9 Number: 3 A Comparison of Science Curriculum in Ireland and Turkey Details   PDF (Türkçe)
Hüseyin Eş, Mustafa Sarıkaya
 
Year: 2008 Volume: 7 Number: 2 A Comparison of Scouts' Emotional Intelligence Levels With Regards To Age and Gender Variables: A Cross-Cultural Study Details   PDF (Türkçe)
Seher Balcı Çelik, M. Engin Deniz
 
Year: 2010 Volume: 9 Number: 3 A Comparison of the Results of TIMSS 1999-2007: The Most Successful Five Countries-Turkey Sample Details   PDF (Türkçe)
Salih Uzun, Suphi Önder Bütüner, Nevzat Yiğit
 
Year: 2011 Volume: 10 Number: 2 A different approach to bullying: An upright/vertical bullying study where students bully their teachers Details   PDF (Türkçe)
Erkan Yaman, Nejla Kocabaşoğlu
 
Vol 19, No 3 (2020) A Field of learning and living: suitability of school gardens for children Abstract   PDF
Gülşah Kuru, Esra Demir Öztürk, Furkan Atmaca
 
Vol 19, No 3 (2020) A framework proposal for the design of video-assisted online learning environments for programming teaching Abstract   PDF
Mithat Elçiçek, Hasan Karal
 
Year: 2013 Volume: 12 Number: 1 A Model Suggestion to Prove That “The Role of Independent Assortment in Genetic Diversity is More Important Than Crossing Over” Abstract   PDF (Türkçe)
Ayla Karataş, Canan Laçin Şimşek, Zübeyde Akan Kumbıçak
 
Vol 19, No 1 (2020) A multidimensional investigation of students’ science self-efficacy: The role of gender Abstract   PDF
Merve Sezgintürk, Semra Sungur
 
Year: 2013 Volume: 12 Number: 4 A Predictive Analysis of Primary School Teachers\' Organizational Socialization Abstract   PDF (Türkçe)
Gökhan Kılıçoğlu, Derya Yılmaz
 
Year: 2007 Volume: 6 Number: 1 A Preliminary Study on Learning Autonomy Details   PDF
Nehir Sert
 
Year: 2011 Volume: 10 Number: 2 A Qualitative Study on Online Social Networks and Language Mistakes Details   PDF (Türkçe)
Buket Akkoyunlu ,  Meryem Yılmaz Soylu
 
Cilt 14, Sayı 2 (2015) A Qualitative Research On 2ND Grade Teachers’ Opinions About 2ND Grade English Language Teaching Curriculum Abstract   PDF
Orhan İYİTOĞLU, Bülent ALCI
 
Year: 2009 Volume: 8 Number: 3 A Research on Investigating the Trait Anxiety and Depression Levels of the Students with Learning Disabilities Details   PDF (Türkçe)
M. Engin Deniz, Zahide Yorgancı, Zümra Özyeşil
 
Year: 2007 Volume: 6 Number: 3 A research on preschool and primary student-teachers’ use of online homework sites Details   PDF (Türkçe)
Y. Deniz Arıkan, Eralp Altun
 
Year: 2007 Volume: 6 Number: 3 A Research on the factor structures of tests used at secondary schools student selection and placement Details   PDF (Türkçe)
Ömer Kutlu, İsmail Karakaya
 
Vol 19, No 2 (2020) A Review article on philosophy education as a stimuli for early brain development Abstract   PDF
Özgül Polat, Dicle Akay
 
Vol 18, No 1 (2019) A Review of Action Research Component in the Pre-Service Teacher Education for Elementary School in Malaysia Abstract   PDF
Mohd Zaki Mohd Amin, Radzuwan Ab Rashid, Kamarul Shukri Mat Teh
 
1 - 50 of 1587 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>